Pobierz odtwarzacz Adobe Flash ZAWARTOŚĆ TEJ STRONY WYMAGA NOWSZEJ WERSJI ADOBE FLASH PLAYER

Grupa B&S Borończyk i Synowie

Kompleksowego zarządzania projektami inwestycyjnymi - realizowanymi w systemie Generalnego Wykonawcy ( G.W.) lub Generalnego Realizatora Inwestycji ( GRI ) obejmującego: weryfikację dokumentacji projektowej pod względem formalnym i techniczno technologicznym, przygotowanie i realizację procedur wyłonienia Wykonawcy (-ów) i dostawców robót, materiałów i usług; wdrożenie standardów dokumentowych i funkcjonalnych realizacji inwestycji; koordynację robót i dostaw, pełnienie nadzorów inwestorskich we wszystkich branżach; nadzór bieżących prac budowlanych zgodnie z projektem oraz "Harmonogramem rzeczowo finansowym", kontrolę atestów materiałów budowlanych i wyposażenia, bieżące zarządzanie budową, w tym w zakresie przestrzegania przez uczestników procesu inwestycyjnego przepisów techniczno - budowlanych, p.poż. i bhp, raportowanie inwestycyjne i finansowe; organizację i nadzór nad odbiorami częściowymi i odbiorem końcowym, kontrolę jakości prac, kompletację dokumentacji powykonawczej; reprezentowanie Inwestora wobec uczestników procesu inwestycyjnego, właściwych organów oraz osób trzecich we wszystkich fazach realizacji inwestycji oraz - na życzenie Inwestora - w okresie gwarancji i rękojmi.

projektowanie stron www Łódź

Grupa B&S 93-558 Łódź , ul.Obywatelska 11/3 | tel/fax (48) 42 689 91 31 | NIP: 729-203-10-29
Pracownia Architektoniczna | Paweł Borończyk - Architekt | tel. (48) 607 40 72 09 | e-mail:pawel@pa-bis.pl
Generalny Wykonawca | Stefan Borończyk - Prezes | tel. (48) 601 33 70 33 | e-mail:stefan@pa-bis.pl
Sekretariat | Izabela Borończyk - Koordynator sekretariatu | tel. (48) 603 31 99 49 | e-mail:iza@pa-bis.pl